Импринт

Компания
Ограничено до Поликарт

Славянска 46, 2230 Костинброд, София, България, Европейски Съюз
Тел +359 721 66145, Факс +359 721 66145
Имеил: office@polycart.info, Нашият Сайт: www.polycart.info

Началник
Емилия Бончева
Красимир Бончев

Запис в регистъра
Съд: Софийски Окръжен Съд
Идентификационен номер по ДДС
BG131004542 – Номер по ДДС в ЕС

Отговорен за Съдържанието
Емилия Бончева
Изключване на Отговорност
Поликарт ООД подготви съдържанието на тези уеб страници с голямо внимание. Цялото съдържание обаче е само за предварителна обща информация и не е предназначено да замени консултация преди решение за покупка.

Техническите характеристики и оборудването на описаните продукти са само примерни.
Такива характеристики и оборудване могат да варират и да са специфични за страната. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време.e.

Поликарт ООД не гарантира, че информацията на тези страници е актуална, правилна или пълна, нито гарантира безпрепятствен достъп до тези страници по всяко време. Ако на нашите страници имаме връзки към други уеб сайтове, Поликарт ООД не поема никаква отговорност за съдържанието на тези сайтове.

Веднага след като щракнете върху връзката, вие ще напуснете зоната за хостинг на уебсайтове за Поликарт ООД.
Следователно е възможно офертите, направени от трети страни, да са предмет на различни разпоредби, включително не само за защита на данните.
Освен това Поликарт ООД изключва всякаква отговорност за услуги, включително, но не само изтегляния на файлове, които са били предоставени от Поликарт ООД на някои от неговите собствени уеб сайтове, по отношение на небрежни нарушения на задълженията, доколкото те не водят до никакви материални задължения или наранявания на живот, здраве и крайници, или искове съгласно Закона за отговорността за продуктите. Същото важи за всякакви нарушения на задълженията от страна на нашите помощни агенти.

© Copyright, Всички права запазени от Поликарт ООД България, ЕС
Всички текстове, снимки и всякакви други произведения, публикувани на този уеб сайт, са обект на авторско право
от Поликарт ООД и нейните дъщерни дружества и други защитни закони. Съдържанието на този сайт
сайтът не може да бъде копиран, разпространяван, променян или предоставян на трети страни с изричното съгласие на Поликарт ООД.

Файлът е подписан от Поликарт ООД с устройство за електронен подпис StampIT

Поликарт ООД
София, България, ЕС